Lukuvuonna 2020-21 toteutettava, alkusyksystä 2021 päättyvä ProfiLang-täydennyskoulutussarja saa jatkoa! Opetushallituksen rahoittama uusi KAIKILLE LUKION OPETTAJILLE SEKÄ OPINTO-OHJAAJILLE SUUNNATTU KOULUTUS KÄYNNISTYY LOPPUVUODESTA 2021. Keskeisenä aiheena mm. opiskelijakohtaisen kieliprofiloinnin ja opintosuunnittelun yhteispelin kehittäminen.

LISÄTIETOA PIAN!