Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ProfiLang 2022: PROFILE

February 14 - May 31

ProfiLang 2022-PROFILE on viisijaksoisen ProfiLang-täydennyskoulutussarjan toinen jakso. Koulutusjakso käynnistetään omassa oppilaitoksessa aikavälillä helmi-maaliskuu 2022 – osana omaa opetusta, yhdessä opiskelijoiden kanssa ja yksilöllisen aikataulun puitteissa.

Koulutusosion keskiössä on opiskelijoiden kielitietoisuuden, kielenoppimistietoisuuden sekä kielivalmiuksien itsearviointitaitojen tukeminen yksilöllisen kieliprofiloinnin avulla. Johdanto-osiossa saatujen ohjeiden pohjalta opettajat lähtevät soveltamaan sähköisen kieliprofiloinnin työkaluja kukin valitsemassaan opetusryhmässä. Opiskelijat täydentävät kieliprofiiliaan sovitun aikataulun mukaisesti ja koko kielellis-kulttuurisen osaamisrepertuaarinsa huomioon ottaen. Profiloinnin puitteissa kartoitetaan mm. kielenoppimisbiografioita, kieltenkäyttöä sekä institutionaalisissa yhteyksissä että näiden ulkopuolella, sekä analysoidaan omaa kielitietoisuutta hiukan seikkaperäisemmin juuri koulun kielikasvatuksen kohdalla – sekä yli oppiainerajojen että oppiainekohtaisesti. Tältä pohjalta lähtevät rakentumaan yksilölliset kieliprofiilit, jotka toimivat samalla käyttäjätilinä seuraavassa koulutusosiossa hyödynnettävien mallimateriaalien itsenäiselle, paikkariippumattomalle käytölle.

ProfiLang 2022 on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutussarja lukiokoulutuksen sekä perusopetuksen yläluokkien (kielten-)opettajille (erit. englanti ja saksa) ja opinto-ohjaajille. Koulutuksen keskiössä on ajatus ja tavoite kielitaidon selkeämmästä huomioinnista osana yksilöllistä koulutuspolkua ja opintosuunnittelua perusopetuksesta toiselle asteelle ja edelleen kohti korkeakoulutusta ja työelämää.

Takaisin koulutussarjan pääsivulle crealang.com/kieliprofiili

                               

Details

Start:
February 14
End:
May 31
Event Category:
Website:
crealang.com/kieliprofiili/#profilang-profile

Organiser

CRI

Venue

Online-Event