Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ProfiLang 2022-IMMERSION

April 1 - May 31

ProfiLang 2022-IMMERSION on viisijaksoisen ProfiLang-täydennyskoulutussarjan kolmas jakso. Koulutusjakso käynnistetään oppilaitoskohtaisesti aikavälillä huhti-toukokuu 2022 – osana omaa opetusta, yhdessä opiskelijoiden kanssa, tapauskohtaiset aikataulut huomioiden.

Koulutusosion keskiössä on tutustuminen ainerajat ylittävää ja oppiainespesi!stä kielenkäyttöä demonstroiviin mallimateriaaleihin. Elokuvapohjaiset ja monimediaiset kielisimulaatiot vievät kielenkäyttäjän kameraperspektiivissä erilaisiin viestintätilanteisiin ja mahdollistavat vieraan kielen käytön eri yhteyksissä ja kielirekistereissä (ja tässä erit. myös oppiainespesifisissä asiayhteyksissä) elävän elämän kaltaisesti, sekä suullisesti että kirjallisesti ja erilaisia sähköisiä viestintävälineitä hyödyntäen. Koulutuksessa hyödynnettävät materiaalit tarjoavat intensiivisen ja immersiivisen kielenkäyttö- ja oppimiskokemuksen nk. kvasi-autenttisessa, kielellisesti ja kulttuurillisesti moninaisessa ympäristössä ja sopivat näin esimerkkimateriaaleiksi uuden LOPS:in mukaisen kielikasvatuksen organisoimiseksi. Molemmissa koulutuksemme esimerkkikielissä (en, sa) hyödynnettävät materiaalit soveltuvat sisältöjensä puolesta käytettäväksi ideaalitapauksessa niin perusopetuksen päättövaiheessa kuin heti lukiokoulutuksen 1. kurssista alkaenkin, mutta toki täysin ongelmitta myös myöhemmin – ja kirkkaasti parhaiten jatkumona.

ProfiLang 2022 on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutussarja lukiokoulutuksen sekä perusopetuksen yläluokkien (kielten-)opettajille (erit. englanti ja saksa) ja opinto-ohjaajille. Koulutuksen keskiössä on ajatus ja tavoite kielitaidon selkeämmästä huomioinnista osana yksilöllistä koulutuspolkua ja opintosuunnittelua perusopetuksesta toiselle asteelle ja edelleen kohti korkeakoulutusta ja työelämää.

 

Takaisin koulutussarjan pääsivulle crealang.com/kieliprofiili

                               

Details

Start:
April 1
End:
May 31
Event Category:
Website:
http://crealang.com/kieliprofiili/#profilang-immersion

Organiser

CRI

Venue

Online-Event