Opetushallituksen osarahoittama lukiokoulutuksen täydennyskoulutushanke ProfiLang 2020-21 etenee vauhdikkaasti. Vuoden alusta saakka englannin ja saksan kielen opettajat lukioissa eri puolilla Suomea ovat menestyksekkäästi hyödyntäneet kieliprofilointi-instrumenttejamme yhdessä opiskelijaryhmiensä kanssa – ja matka jatkuu. Vaikka tämänkaltaiset kieliprofilointityökalut ovat olleet käytössämme erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa jo vuodesta 2007 lähtien, voidaan ProfiLang-koulutuksen kohdalla puhua yhä vieläkin pioneeritoiminnasta ja -toimijoista: kieliprofilointi on tulossa hyvää vauhtia kiinteäksi osaksi lukiokoulutusta, ja olemme jo ensimmäisellä toteutuskerralla saaneet verrattain laajan, n. 50 (kielten-)opettajan joukon mukaan ProfiLang-koulutukseen, jonka tavoitteena on valmistautuminen uuden LOPS:in mukaisiin kielikasvatuksen linjauksiin juurikin kieliprofiloinnin sekä ainerajat ylittävän kielenoppimisen näkökulmasta.  ProfiLang-koulutuksessa tutustumme kieliprofiloinnin tuki-instrumentteihin, joissa korostuvat paitsi oman kielenoppimisen ja -osaamisen reflektointi myös laaja-alainen ainerajat ylittävä kiel(t)en havainnointi, käyttö ja läsnäolo sekä luonnollisesti omakohtainen “kielikäyttäytyminen” nk. epämuodollisemmissa kielenkäyttö- ja -omaksumisympäristöissä. Kieliprofiloinnin edistämiseksi sekä autenttisenomaisen, myös eri ainesisältöihin liittyvän kielenkäytön havainnollistamiseksi hyödynnämme koulutuksessamme myös jo muissa yhteyksissä laajemmaltikin tutuksi tulleita videopohjaisia kielisimulaatioita. Näiden käytöstä lisää tuonnempana.

Kevään kuluessa – jos pandemiatilanne näin sallii – koetamme päästä dokumentoimaan käynnissä olevia kokeiluja myös videolle. Esimakua ohessa still-kuvan muodossa Sammon keskuslukiosta, Tampereelta. (Kuva: Miro Kinnunen).

Lisää ProfiLang- koulutuksesta: https://crealang.com/kieliprofiili