ProfiLang 2022

        KIELIPROFILOINTI, LAAJA-ALAINEN (KIELEN-)OPPIMINEN & HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITTELU

TÄYDENNYSKOULUTUS LUKION JA PERUSOPETUKSEN (KIELTEN-)OPETTAJILLE & OPINTO-OHJAAJILLE

N

Yksilöllisen kieliprofiloinnin digitaaliset instrumentit

N

Immersiiviset kielisimulaatiot

N

Kielitaidon verkkopohjainen arvointilaboratorio

N

Oppiainespesifinen ja ainerajat ylittävä kielenoppiminen

N

Kieliprofilointi ja henkilökohtainen opintosuunnittelu

ProfiLang-INTRO

 

}

Aikataulu & Paikkakunta

Alustava ajankohta: pe, 11.02. 2022 Koulutusmuoto: Lähiopetus + ONLINE

Alustava paikkakunta: Tampere

Kesto: 1 pv

Lue lisää…

i

Keskeiset sisällöt

Koulutuksen rakenteen, sisältöjen ja tavoitteiden esittely

Koulutuksen työskentelymuotoihin ja työkaluihin tutustustuminen

Lue lisää…

l

Työmuodot

Luento-osuudet

Pienryhmä-työpajat

Yksilötyöskentely

Lue lisää…

ProfiLang-PROFILE

 

}

Aikataulu & Paikkakunta

Alustava ajankohta: helmi-maaliskuu 2022 >>

Koulutusmuoto: Online – oman opetuksen osana, yksilöllisessä tahdissa, yhdessä opiskelijoiden kanssa

Paikkakunta: Oma oppilaitos

Lue lisää…

i

Keskeiset sisällöt

Kielitietoisuuden, kielenoppimistietoisuuden ja kielitaidon (itse-)arvioinnin tukeminen yksilöllisen kieliprofiloinnin avulla; kielibiografiat, kielten käyttö koulussa ja sen ulkopuolella; oppiainespesifinen ja ainerajat ylittävä kielitietoisuus

Lue lisää…

l

Työmuodot

Koulutusjakso toteutetaan osana omaa opetusta, yhdessä opiskelijoiden kanssa. Pääasiallisena “koulutus- ja työympäristönä” toimivat LangPerformLab:in yksilöllisen kieliprofiloinnin instrumentit. Näiden käyttöön tutustutaan heti koulutussarjan aluksi, ProfiLang-INTRO- koulutusjaksolla.

Lue lisää…

ProfiLang-IMMERSION

 

}

Aikataulu & Paikkakunta

Alustava ajankohta: huhti-toukokuu 2022 >>

Koulutusmuoto: Online – oman opetuksen osana, yksilöllisessä tahdissa, yhdessä opiskelijoiden kanssa

Paikkakunta: Oma oppilaitos

Lue lisää…

i

Keskeiset sisällöt

Videopohjaiset kielisimulaatiot

Esimerkkejä koulutuksessa hyödynnettävistä simulaatiosarjoista:

DaFPlus: Deutsch als Fremdsprache – fächerübergreifend

EAC: English Across Curriculum

Lue lisää…

l

Työmuodot

Kielitaidon harjoittamisen, dokumentoinnin ja arvioinnin online-laboratorio:

Lue lisää…

DaFPlus: Deutsch als Fremdsprache – fächerübergreifend

Folge 1

Ankunft und Einstimmung

 • Zielniveau (GER): B1 >
 • Laufzeit: ca. 30 – 45 Min.
 • Themenbereiche: Schule & Studium, Fremdsprachenlernen, Deutsch als Fremdsprache, Umweltschutz in der Heimat und der Schule 
 • Aufgabentypen: Videogespräche, Telefonkommunikation, Internet-Recherche, schriftliche Vorbereitung einer kurzen Rede 

 

 

© Crealang. Research & Innovation (CRI)

Folge 2

Präsentationen und Reflexionen zum Workshopthema

 • Zielniveau (GER): B1 >
 • Laufzeit: ca. 25 – 35 Min.
 • Themenbereiche: Umweltschutz in der Heimat und in anderen Ländern, Mehrsprachigkeit   
 • Aufgabentypen: Rede halten, anderen Vorträgen folgen / Notizen erstellen, Reflexionsgespräche führen, Textaufgaben zu Mehrsprachigkeit

 

 

 

© Crealang. Research & Innovation (CRI)

Folge 3

Mehrsprachige Begegnungen – In den Hausaufgaben und auf dem Weihnachtsmarkt

 • Zielniveau (GER): B1 >
 • Laufzeit: ca. 20 – 30 Min.
 • Themenbereiche: Umweltschutz, Mehrsprachigkeit, Workshop-Programm  
 • Aufgabentypen: Reflexionsgespräche zu den mehrsprachigen Textaufgaben, freie Unterhaltung, DaF-Blog schreiben / über den Workshop berichten

 

 

 

 

© Crealang. Research & Innovation (CRI)

 

EAC: English Across Curriculum

Unit 1

Uncovering Language Learning Landscapes

 • KESTO: n. 20 min.

  AIHEPIIREJÄ:

  • Kielitietoisuus
  • Kielenoppimistietoisuus
  • Oma elinympäristö ja kielenkäyttötarpeet

  TEHTÄVÄESIMERKKEJÄ:

  • Itsensä esittely
  • Oman kielenoppimisen ja oppimisympäristöjen kuvailu suullisesti ja kirjallisesti
  • Reflektointi / itsearviointi

  SOVELTUVUUS LUKIOKOULUTUKSESSA:

  • ENA 1 alkaen

 

© Crealang. Research & Innovation (CRI)

Unit 2

Preparations for the International Youth Convention (IYC)

 • KESTO: max. 40 min.

  AIHEPIIREJÄ:

  • Eri viestintäkanavat
  • Sosiaalinen, fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi

  TEHTÄVÄESIMERKKEJÄ:

  • Videopuhelukeskustelu
  • Ainerajat ylittävä tiedonhaku + raportointi
  • Henkilökohtaiset mielipiteet, kannanotot ja argumentointi
  • Kielenhuoltoharjoituksia ja stilistiikkaa

  SOVELTUVUUS LUKIOKOULUTUKSESSA:

  • Erityisesti ENA 2 alkaen

© Crealang. Research & Innovation (CRI)

Unit 3

Travelling Adventures & IYC Content Issues

 • KESTO: max. 45 min.

  AIHEPIIREJÄ:

  • Matkustus, kielikasvatus, englanninkieliset mediat
  • Fyysinen hyvinvointi: ainerajat ylittävä tarkastelu ja analysointi

  TEHTÄVÄESIMERKKEJÄ:

  • Suullinen vuorovaikutus
  • Ongelmatilanteiden raportointi + ohjeistukset
  • Reflektointi / itsearviointi
  • Kirjallisen raportin laadinta

  SOVELTUVUUS LUKIOKOULUTUKSESSA:

  • Erityisesti ENA 3 alkaen

© Crealang. Research & Innovation (CRI)

ProfiLang-ASSESSMENT

 

}

Aikataulu & Paikkakunta

Alustava ajankohta: elo-syyskuu 2022 >>

Koulutusmuoto: Online – oman opetuksen osana, myös kotitehtävinä; yhdessä opiskelijoiden kanssa, tapauskohtaiset toiveet ja tarpeet huomioiden

Paikkakunta: Oma oppilaitos

Lue lisää…

i

Keskeiset sisällöt

Kielitaidon arvioinnin koulutusjakso edellisen osion aikana tallennettujen simulaatiosuoritusten pohjalta, sekä suullisten että kirjallisten osataitojen osalta, LangPerformLab-online-laboratorion arviointi-instrumentteja hyödyntäen ja opiskelijoiden yksilölliset kieliprofiilit huomioiden

Lue lisää…

l

Työmuodot

Edellisen koulutusjakson (ProfiLang-IMMERSION) tapaan myös arviointiin keskittyvä osuus toteutetaan osana omaa opetusta (ml. kotitehtävät), yhdessä opiskelijoiden kanssa. Keskeisenä työympäristönä toimii online-analysointi- ja arviointilaboratorio LangPerformLab.

Lue lisää…

ProfiLanG-curriculum & competences

 

 

}

Aikataulu & Paikkakunta

Alustava ajankohta: pe, 02.12.2022 Koulutusmuoto: Lähiopetus / ONLINE

Alustava paikkakunta: Tampere

Kesto: 1 pv

 

Lue lisää…

 

i

Keskeiset sisällöt

Kokonaisvaltaisen kielikasvatuksen juurruttaminen osaksi oman opetuskontekstin toimintakulttuuria erit. ProfiLang-koulutuksen työkaluja ja toimintatapoja hyödyntäen; kielitietoisuuden ja kielenoppimistietoisuuden vahvistaminen osana yksilökohtaista opintojenohjausta sekä opinto- ja opiskelusuunnittelua

Lue lisää…

l

Työmuodot

Luento-osuudet

Pienryhmä-työpajat

Yksilötyöskentely

 

 

Lue lisää…

Lisätietoja?

Ensisijainen tehtäväalueesi lukiokoulutuksessa / perusopetuksessa?

10 + 3 =

Ilmoittautuminen

 

 

 

ProfiLang 2022-hankkeeseen liittyminen on helppoa: täytät vain oheisen lomakkeen ja odotat yhteydenottoamme.

Ennen ensimmäisen koulutusjakson alkua saat  lisätietoa koulutuksen sisällöistä ja aikatauluista suoraan sähköpostiisi.

Tervetuloa mukaan!

crealang. research & innovation

Technopolis | Peltokatu 26

FIN-33100 Tampere

SSL-Zertifikat

ID: FI3150268-7

MAIL: info@crealang.com

SKYPE: Crealounge.

PHONE: +358 50 590 7188

WWW: crealang.com

LAB: lab.crealang.com

facebook

twitter

youtube

© crealang. research & innovation oy (CRI) 2014-2024