Lukuvuonna 2020-21 toteutettu ProfiLang-täydennyskoulutussarja on saanut jatkoa! Opetushallituksen rahoittama sekä LUKION että PERUSOPETUKSEN YLÄLUOKKIEN (KIELTEN-)OPETTAJILLE SEKÄ OPINTO-OHJAAJILLE SUUNNATTU KEHITTÄMISHANKE ON KÄYNNISTYNYT ja ALKAA KOULUTUKSEN OSALTA HELMIKUUSSA 2022. Keskeisenä aihepiirinä on yhä edelleen KIELIPROFILOINTI, mutta myös ja erityisesti YKSILÖKOHTAISEN KIELITIETOISUUDEN ja KIELENOPPIMISTIETOISUUDEN sekä OPINTOSUUNNITTELUN YHTEISPELI. 

LISÄTIETOA ja ILMOITTAUTUMINEN: PROFILANG 2022