Simulatiivinen kieli- ja kulttuuriseikkailu. Kielellisen viestinnän superimmersio. Kielikasvatuksen tueksi. Osaamisen dokumentoinnin ja arvioinnin helpottamiseksi. Tutkimusperustaisesti – tutkimuksen edistämiseksi.

Kieliprofilointi

Käyttäjäkohtainen kieliprofilointi tehdään LangPerformLab (LPL)- käyttäjätilin perustamisen yhteydessä. Tämän kielenoppimistietoisuutta edistävän sekä ulkoista arviointia tukevan toimenpiteen tuloksena syntyy yksilökohtainen, oppimisprosessin edetessä muokattavissa oleva kieliprofiili osaksi LPL- käyttäjätiliä

Kielisimulaatiot

LangPerform- kielisimulaatiot mahdollistavat kielellisen ”superimmersion”. Ne siirtävät kielenkäyttäjän autenttisenomaisiin, arkielämän erilaisille viestintäkonteksteille tyypillisiin kielenkäyttötilanteisiin. Kielenkäyttäjä pääsee hyödyntämään ja harjoittamaan kielivalmiuksiaan sekä suullisesti että kirjallisesti muodollisissa ja epämuodollisissa asiayhteyksissä. LangPerform- kielisimulaatiot keskittyvät kielellisen toimijuuden tukemiseen, kehittämiseen ja dokumentointiin – myös muodollista kielenhallintaa painottavissa tehtäväkokonaisuuksissa. Kielisimulaatioissa kielenhallintaa ja viestintävalmiuksia dokumentoidaan tilanteissa, joita varten institutionaalinen kielikoulutus kielenkäyttäjiä viime kädessä valmentaa.

Itsearviointi

Simulaatiosuoritusten itse-/vertaisarviointi
Itse- ja vertaisarvioinnin merkityksestä oppimisen tukena puhutaan paljon myös kielikasvatuksen yhteyksissä. Ensisijaisesti juuri kielenhallinnan dokumentoinnin ja arvioinnin tarkoituksiin kehitetyssä LangPerformLab- kielisimulaatiolaboratoriossa itse- ja vertaisarviointi on ollut yksi keskeinen osa-alue aina vuoden 2007 ensimmäisistä prototyypeistä lähtien.

Arviointi ja palaute

Ulkoinen arviointi ja palaute
Itse- ja vertaisarvioinnin tapaan mahdollisuudet simulaatiosuoritusten yksilö- ja yksityiskohtaiseen ulkoiseen arviointiin, analysointiin ja kommentointiin ajasta ja paikasta riippumatta ovat olleet LangPerform- simulaatiokonseptin keskeinen osa-alue kehittämistyön alkuvaiheista lähtien.

LPL 4 U

LangPerformLab for you – räätälöityjä kielisimulaatiokokonaisuuksia sekä simulaatioita hyödyntäviä dokumentointi-, tutkimus- ja arviointipalveluja juuri sinun tai yhteisösi tarpeisiin.

LangPerformLab:ista on moneksi. Kerro ideastasi täällä, niin teemme sinulle ehdotuksen sen toteuttamiseksi.

LP – The story so far.

LangPerform- kielisimulaatiokonsepti on monivuotisen tutkimus- ja kehitystyön tulos. Täällä pääset tutustumaan LangPerform- simulaatiokonseptin tähänastisiin kehitysvaiheisiin.

crealang. research & innovation

Pajakatu 11

FIN-33100 Tampere

ID: FI2639328-7

MAIL: info@crealang.com

SKYPE: Crealounge.

PHONE: +358 50 590 7188

WWW: crealang.com

LAB: lab.crealang.com

facebook
twitter
youtube
© crealang. research & innovation 2018