ProfiLang

Tools for Language Profiling

&

Support for Cross-Curricular and Subject Specific Language Education

N

Digital Instruments for Individual Language Profiling

N

Film-based Language Simulation Solutions

N

Online-Lab for Analysis & Assessment of Language Proficiency

N

Subject Specific & Cross-Curricular Language Learning

N

The Added Value of ProfiLang & Curriculum-Reform in Upper Secondary Schooling in Finland

ProfiLang-INTRO

 

}

Time & Place

Provisional time: Fr, 23 Oct 2020

Course mode: Presence training

Provisional location: Tampere

Duration: 1 day (appr. 10 AM – 5 PM)

Read more (in Finnish)…

i

Contents in Focus

Introduction into structures & contents, as welI as the aims & objectives of the training course

Presentation of the work forms and tools to be used throughout the course

Read more (in Finnish)…

l

Work forms of the module

Lectures

Workshops

Individual work phases


Read more (in Finnish)…

ProfiLang-PROFILE

 

}

Aikataulu & Paikkakunta

Alustava ajankohta: marraskuu 2020 – tammikuu 2021

Koulutusmuoto: Online – oman opetuksen osana, yksilöllisessä tahdissa, yhdessä opiskelijoiden kanssa

Paikkakunta: Oma oppilaitos

Lue lisää…

i

Keskeiset sisällöt

Kielitietoisuuden, kielenoppimistietoisuuden ja kielitaidon (itse-)arvioinnin tukeminen yksilöllisen kieliprofiloinnin avulla; kielibiografiat, kielten käyttö koulussa ja sen ulkopuolella; oppiainespesifinen ja ainerajat ylittävä kielitietoisuus

Lue lisää…

l

Työmuodot

Koulutusjakso toteutetaan osana omaa opetusta, yhdessä opiskelijoiden kanssa. Pääasiallisena “koulutus- ja työympäristönä” toimivat LangPerformLab:in yksilöllisen kieliprofiloinnin instrumentit. Näiden käyttöön tutustutaan heti koulutussarjan aluksi, ProfiLang-INTRO- koulutusjaksolla.

Lue lisää…

ProfiLang-IMMERSION

 

}

Aikataulu & Paikkakunta

Alustava ajankohta: joulukuu 2020 – helmikuu 2021

Koulutusmuoto: Online – oman opetuksen osana, yksilöllisessä tahdissa, yhdessä opiskelijoiden kanssa

Paikkakunta: Oma oppilaitos

Lue lisää…

i

Keskeiset sisällöt

Videopohjaiset kielisimulaatiot

Koulutuksessa hyödynnettävät simulaatiosarjat:

DaFPlus: Deutsch als Fremdsprache – fächerübergreifend

EAC: English Across Curriculum

Lue lisää…

l

Työmuodot

Kielitaidon harjoittamisen, dokumentoinnin ja arvioinnin online-laboratorio:

 

Lue lisää… 

DaFPlus: Deutsch als Fremdsprache – fächerübergreifend

Folge 1

Ankunft und Einstimmung

 • Zielniveau (GER): B1 >
 • Laufzeit: ca. 15 – 40 Min.
 • Themenbereiche: Schule & Studium, Fremdsprachenlernen, Deutsch als Fremdsprache
 • Aufgabentypen: Videogespräche, E-Mail-Kommunikation, Bewerbungsschreiben

 

 

© Crealang. Research & Innovation

Folge 2

Präsentationen und Reflexionen zum Workshopthema

 • Zielniveau (GER): B1 >
 • Laufzeit: ca. 15 – 40 Min.
 • Themenbereiche: Schule & Studium, Fremdsprachenlernen, Deutsch als Fremdsprache
 • Aufgabentypen: Videogespräche, E-Mail-Kommunikation, Bewerbungsschreiben

 

 

 

© Crealang. Research & Innovation

Folge 3

Mehrsprachige Begegnungen – In den Hausaufgaben und auf dem Weihnachtsmarkt

 • Zielniveau (GER): B1 >
 • Laufzeit: ca. 15 – 40 Min.
 • Themenbereiche: Schule & Studium, Fremdsprachenlernen, Deutsch als Fremdsprache
 • Aufgabentypen: Videogespräche, E-Mail-Kommunikation, Bewerbungsschreiben

 

 

 

 

© Crealang. Research & Innovation

 

EAC: English Across Curriculum

Unit 1

Uncovering Language Learning Landscapes

 • KESTO: n. 20 min.

  AIHEPIIREJÄ:

  • Kielitietoisuus
  • Kielenoppimistietoisuus
  • Oma elinympäristö ja kielenkäyttötarpeet

  TEHTÄVÄESIMERKKEJÄ:

  • Itsensä esittely
  • Oman kielenoppimisen ja oppimisympäristöjen kuvailu suullisesti ja kirjallisesti
  • Reflektointi / itsearviointi

  SOVELTUVUUS LUKIOKOULUTUKSESSA:

  • ENA 1 alkaen

 

 

© Crealang. Research & Innovation

Unit 2

Preparations for the International Youth Convention (IYC)

 • KESTO: max. 40 min.

  AIHEPIIREJÄ:

  • Eri viestintäkanavat
  • Sosiaalinen, fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi

  TEHTÄVÄESIMERKKEJÄ:

  • Videopuhelukeskustelu
  • Ainerajat ylittävä tiedonhaku + raportointi
  • Henkilökohtaiset mielipiteet, kannanotot ja argumentointi
  • Kielenhuoltoharjoituksia ja stilistiikkaa

  SOVELTUVUUS LUKIOKOULUTUKSESSA:

  • Erityisesti ENA 2 alkaen
 

© Crealang. Research & Innovation

Unit 3

Travelling Adventures & IYC Content Issues

 • KESTO: max. 45 min.

  AIHEPIIREJÄ:

  • Matkustus, kielikasvatus, englanninkieliset mediat
  • Fyysinen hyvinvointi: ainerajat ylittävä tarkastelu ja analysointi

  TEHTÄVÄESIMERKKEJÄ:

  • Suullinen vuorovaikutus
  • Ongelmatilanteiden raportointi + ohjeistukset
  • Reflektointi / itsearviointi
  • Kirjallisen raportin laadinta

  SOVELTUVUUS LUKIOKOULUTUKSESSA:

  • Erityisesti ENA 3 alkaen

 

© Crealang. Research & Innovation

ProfiLang-ASSESSMENT

 

}

Aikataulu & Paikkakunta

Alustava ajankohta: helmikuu-toukokuu 2021

Koulutusmuoto: Online – oman opetuksen osana, myös kotitehtävinä; yhdessä opiskelijoiden kanssa, tapauskohtaiset toiveet ja tarpeet huomioiden

Paikkakunta: Oma oppilaitos

Lue lisää…

i

Keskeiset sisällöt

Kielitaidon arvioinnin koulutusjakso edellisen osion aikana tallennettujen simulaatiosuoritusten pohjalta, sekä suullisten että kirjallisten osataitojen osalta, LangPerformLab-online-laboratorion arviointi-instrumentteja hyödyntäen ja opiskelijoiden yksilölliset kieliprofiilit huomioiden

Lue lisää…

l

Työmuodot

Edellisen koulutusjakson (ProfiLang-IMMERSION) tapaan myös arviointiin keskittyvä osuus toteutetaan osana omaa opetusta (ml. kotitehtävät), yhdessä opiskelijoiden kanssa. Keskeisenä työympäristönä toimii online-analysointi- ja arviointilaboratorio LangPerformLab.

Lue lisää…

ProfiLang-Curriculum

 

}

Aikataulu & Paikkakunta

Alustava ajankohta: pe, 03.09. 2021 Koulutusmuoto: Lähiopetusjakso

Alustava paikkakunta: Tampere

Kesto: 1 pv

 

Lue lisää…

 

i

Keskeiset sisällöt

Uusien LOPS-linjausten mukaisen kielikasvatuksen juurruttaminen osaksi oman opetuskontekstin toimintakulttuuria ProfiLang-koulutuksen työkaluja ja toimintatapoja hyödyntäen; kielitietoisuuden ja kielenoppimistietoisuuden vahvistamisen strategisen ja menetelmällisen “työkalupakin” laadinta

Lue lisää…

l

Työmuodot

Luento-osuudet

Pienryhmä-työpajat

Yksilötyöskentely

 

 

Lue lisää…

More Info & Enrollment

Subject(s) taught:

What is your message about?

4 + 8 =

crealang. research & innovation

Technopolis | Peltokatu 26

FIN-33100 Tampere

SSL-Zertifikat

ID: FI3150268-7

MAIL: info@crealang.com

SKYPE: Crealounge.

PHONE: +358 50 590 7188

WWW: crealang.com

LAB: lab.crealang.com

facebook

twitter

youtube

© crealang. research & innovation oy 2014-2021